ZSNR1 - Egzamin maturalny

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół Nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

 

Egzamin Maturalny 2018

 

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego - nowa formula

Harmonogram egzaminu maturalnego 2018

Deklaracja maturalna dla absolwenta Liceum Ogólnokształcącego i technikum

Deklaracja dla: absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/2017 oraz absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona

Komunikat o przyborach

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki

Deklaracja maturalna - sprzed 2005 r.

Komunikat o dostosowaniach

Copyright © 2018 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie Rights Reserved.

Facebook ZSNR1