foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół Nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie informuje o ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącego Wyposażenia pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie.

Czytaj więcej >>

Dnia 22 grudnia 2017 Pan Starosta Marian Janicki i Pani Dyrektor Magdalena Kamińska oraz Pan Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin w Urzędzie Marszałkowskim sygnowali umowę do projektu: „Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie” zawartą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury; Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych; Działanie 9.3: Infrastruktura edukacyjna; Poddziałanie 9.3.1: Infrastruktura kształcenia zawodowego.

      

Działania projektu obejmują zakup kompletnego wyposażenia pracowni ekonomicznej, w tym: 16 stanowisk komputerowych, centrum multimedialne i centrum druku oraz wyposażenia sali wykładowej  dla obu zawodów, w tym: 32 stanowiska komputerowe wraz z zapleczem urządzeń i podzespołów niezbędnych do realizacji zajęć teoretycznych w zawodach technik informatyk i technik ekonomista. Sala wykładowa będzie wyposażona w nowoczesne centrum multimedialne, które umożliwi spotkania i warsztaty prowadzone przez pracodawców oraz przedstawicieli uczelni wyższych także sposobem e-learningowym.

Przypominamy, iż na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz e-papierosów!!! Przypominamy również o zakazie opuszczania terenu szkoły podczas przerw i lekcji.

Copyright © 2018 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie Rights Reserved.

Facebook ZSNR1